Begroting en het beleid

Home » Administratieve werkzaamheden » Begroting en Beleid

Begroting en Beleid

Het opstellen van een begroting voor uw VvE is een ingewikkelde aangelegenheid waarbij u uzelf veel vragen moet stellen. Bijvoorbeeld: hoeveel moeten we uitgeven aan vaste lasten of reserveren voor het onderhoud? Welk onderhoud is dringend en wat kan nog even wachten? Wat kunnen we dit jaar spenderen aan andere zaken? Millen3um helpt u met uw begroting en andere beleidsvraagstukken. Wij kunnen u onder meer van dienst zijn met:

  • Het opstellen van een meerjaren onderhoudsbegroting.
    Belangrijk is dat duidelijk wordt hoeveel de VvE de komende 10 tot 15 jaar aan onderhoud moet uitgeven en reserveren.
  • Het adviseren van het bestuur, de vergadering van eigenaren en commissies over het te voeren beleid.
    Voor elke VvE zullen wij uitgaand van de heersende wet- en regelgeving voor VvE’s, het bestuur zoveel mogelijk adviseren.
  • Het berekenen van de periodieke bijdragen op basis van de begroting en splitsingsakte.
  • Het bewaken van de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde budgetten.
    Uiteraard is het streven niet meer uit te gegeven dan het bedrag dat in het jaar is begroot.

Meer informatie
Wilt u meer informatie ontvangen of weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op via 023-555 34 56 of m3@millen3um.nl.

Wij kunnen u ook ontzien in het onderhoud.

Is het appartementencomplex van uw VvE aan onderhoud toe? Wij kunnen u op verschillende manieren van dienst zijn bij het onderhoud. Bijvoorbeeld door de bouwkundige inspectie, het opstellen en jaarlijks up-to-date houden van een meerjarenonderhoudsplan en het verzorgen van servicecontracten voor u uit handen te nemen.