Veelgestelde vragen

Home » FAQ

Veelgestelde vragen

Wat is de rol van Millen3um binnen uw VvE?

Millen3um verzorgt voor uw Vereniging van Eigenaren de administratie, de klachtenafhandeling en/of het planmatige onderhoud. Onze belangrijkste drijfveer hierbij: bewaking van de kwaliteit van het gezamenlijke bezit en uw individuele wooncomfort.

Wilt u een storing aanmelden?

Neem dan contact met ons op via 023-5553456 of m3@millen3um.nl. We zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week te bereiken in geval van calamiteiten.

Wilt u een vraag stellen?

Op onze pagina Medewerkers ziet u welke collega daarvoor het aanspreekpunt is binnen Millen3um. Als u contact zoekt met de desbetreffende medewerker bent u het snelste geholpen.

Wat is een VvE?

Een VvE (Vereniging van Eigenaren) is een rechtspersoon, opgericht bij verdeelde eigendom van een gebouw, om de belangen van de gezamenlijke eigenaren te behartigen.

Wat is het doel van een VvE?

Het doel van een VvE is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de eigenaren. Deze gezamenlijke belangen omvatten onder andere: het onderhouden, het verzekeren van het gebouw en de schoonmaak van de gemeenschappelijke delen.

Hoe krijg ik de beschikking over de splitsingsakte van mijn VvE?

De notaris verstrekt u de Akte van Splitsing bij het passeren van het juridisch eigendom van het appartementsrecht. Daarnaast kunt u een afschrift bij de beheerder van de VvE opvragen.

Wanneer ben ik lid van een VvE?

U wordt van rechtswege lid van een VvE, dat wil zeggen dat u door de aankoop van een appartementsrecht, bij juridische eigendom, automatisch lid wordt van een VvE.

Kan ik dit lidmaatschap opzeggen?

Omdat het lidmaatschap bedoeld is voor alle gemeenschappelijke zaken en aangelegenheden kan een individuele eigenaar dit lidmaatschap niet opzeggen.

Wanneer stopt mijn lidmaatschap van de VvE?

Uw lidmaatschap van de VvE stopt op de dag dat uw appartementsrecht overgedragen wordt aan een nieuwe eigenaar.

Kan ik "mijn" deel van de gespaarde reserve terugkrijgen bij verkoop van mijn appartement?

Nee, dit bedrag behoort toe aan de VvE. Wel kunt u met uw aandeel in het reservefonds rekening houden bij bepaling van de verkoopprijs van het appartement.

Waar moet ik rekening mee houden als ik in een VvE zit?

U dient er rekening mee te houden dat alle besluitvorming omtrent gemeenschappelijke zaken en aangelegenheden in principe altijd via de ledenvergadering loopt. En dat u met uw buren van de gemeenschappelijke delen gebruik maakt.

Wat is een splitsingsakte?

De Akte van Splitsing bevat doorgaans de verbijzonderingen van de bepalingen uit het standaardmodelreglement toegespitst op het gebouw. Er zijn verschillende modelreglementen in omloop, let dus goed op welke voor uw VvE van toepassing is.

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op.