De financiële administratie

Home » Administratieve werkzaamheden » Financiële Administratie

Financiële Administratie

Het goed op orde houden van de financiële administratie van een VvE vraagt de nodige aandacht en kost tijd. Vaak gaat het hierbij om ingewikkelde processen zoals het sturen van aanmaningen, maar ook het betalen van nota’s en het voeren van een overzichtelijk administratief archief.

Uw administratie op orde
Millen3um VVE Beheer kan u onder andere ondersteunen in het beheer van uw bankrekeningen, het opstellen van de jaarrekening of het incasseren van periodieke bijdragen. Lees hieronder waarmee we u nog meer van dienst kunnen zijn op financieel gebied.

 • Beheren van de bankrekeningen van de VvE.
  Millen3um draagt er zorg voor dat alle rekeningen van de betreffende VvE goed worden beheerd en dat betalingen en ontvangsten in orde zijn.
 • Het incasseren van de vastgestelde periodieke bijdragen.
  Deze maandelijkse bijdragen kunnen wij (automatisch) voor u incasseren op rekening van de VvE. Dit voorkomt in de regel dat eigenaren hun betalingen aan de VvE over het hoofd zien en dat daardoor een achterstand gaat ontstaan.
 • Het nemen van maatregelen tegen wanbetalers.
  Wekelijks verwerken wij de betalingen van de leden aan de VvE. In geval van achterstanden sturen wij herinneringen of aanmaningen naar de betreffende eigenaar. Als deze maatregelen niet het gewenste effect hebben, zetten wij het dossier van die debiteur door naar de deurwaarder. De kosten van een incassoprocedure zijn voor het in het gebreke zijnde lid.
 • Het controleren en betalen van de facturen van de VvE.
  Voorafgaand aan het betalen van de nota’s gaan wij na of voor de toegezonden facturen opdracht is verleend en of deze opdracht naar wens is uitgevoerd.
 • Het voeren van een overzichtelijke administratie en een gestructureerd archief van de VvE.
  Millen3um draagt er zorgt voor dat documenten, rekeningen en belangrijke gegevens van de VvE overzichtelijk en duidelijk worden gearchiveerd en opgeslagen.
 • Het opstellen van de VvE jaarrekening.
  Na afloop van het boekjaar stellen we binnen een afgesproken termijn de jaarrekening voor de VvE op. Hiermee wordt uitgegaan van de goedgekeurde begroting en meerjaren onderhoudsplan.
 • Jaarlijkse afrekening van de verwarmingskosten/waterverbruikskosten
  Eigenaren betalen maandelijks een voorschot voor de kosten van verwarming of verbruik van water. Na afloop van het stookseizoen of boekjaar gaan wij na wat ieder aan energie of water heeft verbruikt. Volgens de vastgestelde verdeelsleutel worden de totale kosten vervolgens verrekend.

Meer informatie
Wilt u meer informatie ontvangen of weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op via 023-555 34 56 of m3@millen3um.nl.

Wij kunnen u ook ontzien in het onderhoud.

Is het appartementencomplex van uw VvE aan onderhoud toe? Wij kunnen u op verschillende manieren van dienst zijn bij het onderhoud. Bijvoorbeeld door de bouwkundige inspectie, het opstellen en jaarlijks up-to-date houden van een meerjarenonderhoudsplan en het verzorgen van servicecontracten voor u uit handen te nemen.