Bijhouden van de ledenadministratie

Home » Administratieve werkzaamheden » Ledenadministratie

Ledenadministratie

Het zorgvuldig bijhouden van de ledenadministratie is zondermeer een vereiste voor een VvE om financieel gezond en liquide te blijven. Door het verkopen van appartementsrechten kan de administratie van de leden een behoorlijk veeleisende klus zijn. Ook het aanspreken van eigenaren die niet op tijd aan hun verplichtingen voldoen is voor een bestuur, vaak een buurman van de betreffende eigenaar, onplezierig. Millen3um ontzorgt u daarom graag. Wij kunnen u helpen met het verrzorgen van de administratie, zodat deze op orde en overzichtelijk blijft.

Meer informatie
Wilt u meer informatie ontvangen of weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op via 023-555 34 56 of m3@millen3um.nl.

Wij kunnen u ook ontzien in het onderhoud.

Is het appartementencomplex van uw VvE aan onderhoud toe? Wij kunnen u op verschillende manieren van dienst zijn bij het onderhoud. Bijvoorbeeld door de bouwkundige inspectie, het opstellen en jaarlijks up-to-date houden van een meerjarenonderhoudsplan en het verzorgen van servicecontracten voor u uit handen te nemen.