Algemene Ledenvergadering

Vergadering

Minimaal eens per jaar organiseert Millen3um VVE Beheer een algemene ledenvergadering voor uw VvE. Wij verzorgen onder andere:

  • Schrijven en opmaken van de uitnodiging
  • Opstellen van de agenda
  • Voorbereiden van de agendastukken (zoals begroting en meerjaren onderhoudsplan)
  • Het maken en verspreiden van de notulen

De ledenvergadering is een belangrijk contactmoment voor de eigenaren. Tijdens de vergadering neemt de VvE beslissingen over het te volgen beleid qua onderhoud en uitgaven aan andere zaken. Bovendien biedt deze bijeenkomst de gelegenheid om in samenspraak met de beheerder voor het lopende jaar en daarop volgende jaren het onderhoud te plannen.

Hoe werkt het?
Ter voorbereiding van de ledenvergadering stellen wij, in overleg met het bestuur de agenda op. Als deze goed gekeurd is wordt de agenda met onderliggende stukken tijdig naar de leden verzonden ter bespreking op de algemene ledenvergadering.

Meer informatie
Wilt u meer informatie ontvangen of weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op via 023-555 34 56 of m3@millen3um.nl.

Wij kunnen u ook ontzien in het onderhoud.

Is het appartementencomplex van uw VvE aan onderhoud toe? Wij kunnen u op verschillende manieren van dienst zijn bij het onderhoud. Bijvoorbeeld door de bouwkundige inspectie, het opstellen en jaarlijks up-to-date houden van een meerjarenonderhoudsplan en het verzorgen van servicecontracten voor u uit handen te nemen.