Banner
Nieuws

Taakverdeling binnen de VvE

De VvE bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld het bestuur, de kascontrolecommissie, de voorzitter en de Algemene Ledenvergadering. Wie doet nu wat? Dit is een vraag die wij vaak horen. Hieronder geven wij per onderdeel uitleg over zijn of haar taken en verantwoordelijkheden.

Het bestuur

In bijna alle gevallen bestaat het bestuur uit meerdere leden. Deze leden zijn gekozen door en tijdens de Algemene Ledenvergadering. Binnen het bestuur heeft ieder lid zijn eigen verantwoordelijkheid: voorzitter, secretaris en penningmeester. Naast het aanstellen van het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering ook iemand uit zijn functie ontslaan.

Een veelgehoorde misvatting is dat het bestuur de beslissingen neemt voor de VvE. Dit is niet waar. De Algemene Ledenvergadering is verantwoordelijk voor het nemen van de besluiten binnen de VvE.

Voorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor het inplannen, organiseren en leiden van de VvE-vergadering. Hij/ zij zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen en houdt de voorgestelde plannen en beleid in de gaten. Tijdens de Algemene Vergadering noteert de voorzitter ook de uitgebrachte stemmen.

Secretaris

Hij/zij zorgt voor alle communicatie met de appartementseigenaren. Hij/zij verstuurt de uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergadering, deelt belangrijke stukken en informeert de eigenaren over onderhoudswerkzaamheden.

Penningmeester

Een penningmeester beheert de kas. De kascontrolecommissie controleert de kas, zo is de kans op fouten of fraude minimaal.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Dit is het hoogste orgaan binnen de VvE. De vergadering neemt alle besluiten over het onderhoud, de begroting en de jaarrekening. De Algemene Ledenvergadering wordt minimaal één keer per jaar georganiseerd, maar mag ook vaker. Iedere appartementseigenaar heeft toegang tot de vergadering en het recht om te stemmen tijdens het nemen van beslissingen.

De kascontrolecommissie

De leden van deze commissie worden aangesteld door de ALV. Zij controleren de jaarstukken die door het bestuur zijn opgemaakt. Tijdens de VvE vergadering geven zij advies over het wel of niet goedkeuren van de jaarstukken.

Overige commissies

Naast de kascommissie kunnen er ook andere commissies opgericht worden om bepaalde taken uit te voeren. Bijvoorbeeld een technische commissie, onderhoudscommissie of tuincommissie.

Beheerder

Millen3um kan optreden als beheerder voor jullie VvE. Wij kunnen voor u verschillende taken overnemen vanuit het bestuur. Op deze manier bent u er zeker van dat de taken juist uitgevoerd worden. Ons team heeft jarenlange ervaring in het besturen en onderhouden van een gezonde VvE. Voor meer informatie neem contact met ons op via 023-555 3456 of m3@millen3um.nl.

Bron: Appartement & Eigenaar | Editie 4 | 2018