Banner
Nieuws

Vechtpartij tijdens VvE vergadering

De gemoederen liepen eerder dit jaar hoog op bij een onbekende VvE vergadering. Het liep zelfs zo hoog op dat een van de leden een ander lid een klap heeft verkocht.

Ontzegging voor een maand geëist

Het bestuur stuurt het slaande lid een brief over het ernstig verstoren van de orde tijdens de vergadering. In deze brief wordt gemeld dat er bij herhaling een boete wordt opgelegd. Naast een boete riskeert het lid ook een toegang ontzegging tot de vergadering voor één jaar. Over de toegang ontzegging wordt de volgende vergadering gestemd.

Naar de rechtbank

De vergadering neem het voorstel tot de ontzegging aan. Het slaande lid is het niet eens met deze beslissing en legt de kwestie neer bij de Rechtbank Amsterdam. De rechtbank oordeelt, dat het besluit van de VvE naar redelijkheid is genomen, maar halveert de ontzegging. Het lid kan tijdens zijn vergadering nog wel zijn stem laten horen door een gemachtigde.

Uw VvE vergadering soepel laten verlopen?

Wij hopen dat u bovenstaand nooit zult meemaken. De kans op bovenstaand voorbeeld kan wel verkleind worden door een goede voorbereiding. Onze medewerkers helpen u graag bij de organisatie van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Wij verzorgen dan onder andere:

  • Schrijven en opmaken van de uitnodigin
  • Opstellen van de agenda
  • Voorbereiden van agendastukken (zoals begroting en meerjarig onderhoudsplan)
  • Het opmaken en verspreiden van de notulen

Meer informatie

Kunt u onze hulp gebruiken bij het organiseren van een ledenvergadering? Neem dan contact met ons op via 023-555 34 56 of via m3@millen3um.nl.

 

 

Bron: Rijssenbeek