Banner
Nieuws

VvE reservefonds vanaf 2021 verplicht

Sinds 1 januari 2018 moeten VvE’s voortaan jaarlijks voldoende geld reserveren voor onderhoud aan hun gebouw. Dit was al verplicht sinds 2008, maar zonder minimumbedrag. Het lijkt logisch dat onderhoud zorgt voor meer woongenot en behoud of stijging van de verkoopprijs. Tot op heden blijkt dit onvoldoende een motief te zijn om voldoende geld voor het onderhoud te reserveren.

Welk bedrag moet er wettelijk gereserveerd worden?

Er zijn drie verschillende senario’s om aan de eisen van de wet te voldoen.

1. Meerjarenonderhoudspan (MJOP)

In dit plan staat gedetailleerd omschreven welke werkzaamheden er de komende 10 jaar plaats moeten vinden, met de geschatte kosten van deze werkzaamheden. Een VvE weet zo hoeveel zij maandelijks moet reserveren om het onderhoud te financieren.

2. Minimaal 0,5% van de herbouwwaarde

Is er geen MJOP aanwezig? Een VvE moet dan per jaar minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. Het bedrag van de herbouwwaarde staat op het polisblad van de gemeenschappelijke opstalverzekering.

3. Géén reservefonds

De eigenaren besluiten geen geld in een reservefonds te storten. Dit kan als er aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan.

  • Als 80% van de eigenaren akkoord is met geen reservefonds. De individuele eigenaars moeten de kosten direct kunnen betalen wanneer onderhoud nodig is.
  • De bank heeft een bankgarantie afgegeven aan de VvE voor de onderhoudskosten. Als een individuele eigenaar op een moment de onderhoudskosten niet kan betalen, betaalt de bank deze kosten. Deze kosten moet de eigenaar uiteraard later terugbetalen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het reservefonds? Wij staan u graag te woord via m3@millen3um of 023-555 3456.

 

 

Bron: Cobouw & Consumentenbond