Banner
Nieuws

VvE’s & huishoudelijke reglementen

Veel VvE’s hebben een huishoudelijk reglement opgesteld ter aanvulling van het splitsingsreglement, maar mag dit eigenlijk wel?

Waarom een huishoudelijk reglement?

Voordat we het hebben over of het wel of niet mag: ‘Wat is een huishoudelijk regelement eigenlijk?’ In een huishoudelijk reglement staan afspraken ter aanvulling op het splitsingsreglement of modelreglement. Het huishoudelijk reglement kan handvatten bieden om bepaalde problemen, zoals onredelijke hinder en overlast te voorkomen. Wij raden om deze reden het opstellen van een huishoudelijk reglement altijd aan. Maar alleen als dit is toegestaan.

Modelreglement en splitsingsreglement

Of er een huishoudelijk reglement opgenomen mag worden staat vast in het splitsingsreglement of het modelreglement. VvE’s waar het modelreglement 1973 van toepassing is, mogen geen huishoudelijk reglement opstellen dat betrekking heeft op het privégedeelte. Modelreglementen van de KNB van 1983, 1992, 2006 en 2017 staat dit wel toe.

Veel gemaakte fouten in het huishoudelijk reglement

De meest voorkomende fouten die wij tegenkomen zijn:

  • Regels die afwijken van de splitsingsacte van de VvE. Deze bepalingen zijn nietig omdat de splitsingsacte altijd leidend is.
  • Eén of meer bepalingen zijn letterlijk vanuit de splitsingsacte overgenomen. Dit is dubbelop en daarom overbodig.
  • VvE’s met modelreglement 1973 nemen regels op met een algeheel verbod op een harde vloerbedekking. Dit is in dit modelreglement niet toegestaan. De VvE kan wel (akoestische) normen vastleggen in het huishoudelijke reglement.

Opstellen huishoudelijk reglement

Het opstellen van een huishoudelijk reglement dat juridisch klopt is niet eenvoudig. Wij helpen een VvE graag bij het opstellen en juridisch toetsen van een huishoudelijk reglement. Voor meer informatie neem contact met ons op via m3@millen3um of 023-555 3456.

 

 

Bron: Rijssenbeek Advocaten